Bistriški šum

(Waterfall Bistriški šum)

OPIS (Description)

Pot začnemo od parkirišča pri vaškem bifeju: pri hiši s številko 7 se levo od ceste navzdol cepi pot, posuta s kamenim drobljencem, oznaka pa kaže na rimski kamnolom. Po kratkem spustu pridemo do struge potoka Bistrica in do soteske oziroma vintgarja, ki ga prečkamo po leseni brvi in tu najdemo že prvo znamenitost (na levem bregu!): ostanke rimskega kamnoloma, kjer so lomili marmor že v času 'starega Rima' za bližnje in daljne rimske patricije (oziroma njihove nagrobne spomenike). Nasploh je bližnje in daljne območje Pohorja znano po stoletnem izkoriščanju kamenin za gradnjo. Najbolj značilni uporabni kamenini sta temni granit (tonalit) in beli marmor, ki ju na tem območju nikakor ne manjka. Tonalita je nasploh v izobilju in ta je tudi izoblikoval podobo slapov: voda tod ne teče po, kot je to v navadi drugod, po zaobljenih oblikah kamenine ampak po trdih, odrezanih, ravnih skladih. Torej, po prečkanju potoka in rimskem kamnolomu se povzpnemo po desnem bregu potoka do odcepa, kjer se malce spustimo do Bistriškega šuma, večstopenjskega slapišča skupne višine 20 metrov. Od Šuma se lahko vrnemo v zaselek nazaj po isti poti, lahko pa nadaljujemo nad Šumom naravnost navzgor in še naprej po desnem bregu, kar se kasneje izkaže kot dobra poteza, obenem pa lahko po krožni poti pridemo spet nazaj do izhodišča. Namreč, v nadaljevanju soteske, ki je naravni botanični, hidrološki in geomorfološki park, najdemo še 3 slapove. Najprej je, 30 minut zložnega hoda po gosti senci in hladu od Šuma, najti 5 do 6 metrov visok slap, 5 minut od njega pa še dva: prvi je višine 8 metrov (na sliki je viden predvsem njegov spodnji del) in na koncu še 2 do 3 metrski slapič. Med potjo najdemo ostanke vodnih mlinov ter žag, kar priča, da so ljudje s pridom izkoriščali vse naravne danosti vintgarja. Na koncu soteske, pri ostankih večjega mlina, čigar notranjost si lahko v miru ogledate, gre pot v desno in navzgor in do asfaltirane ceste, po kateri pridete nazaj do Zgornje Nove vasi v kake tričetrt ure hoda.

(There are four waterfalls in the Bistriški vintgar. The first one has height of 20 meters in multiple stages and has name Bistriški Šum (Noise). The second one has height of 5-6 meters, the third one has height of 8 meters in two stages. The fourth one is 3 meters high jumper. The whole ravine or vintgar is the natural botanical, hydrological and geomorfological park.)

DOSTOP (Access)

Slapu je najlažje dostopati iz zaselka Zgornja Nova vas do katerega pridemo tako, da se v Slovenski Bistrici usmerimo za Zgornjo Bistrico, od tam pa je po kakem kilometru poti najti odcep do Zgornje Nove vasi (pozor, del smerokaza manjka in ga človeško oko zato hitro spregleda). Pri vaškem bifeju je nekaj prostora za namestitev vozila.

(In Slovenska Bistrica go toward Zgornja Bistrica and from there go toward Zgornja Nova vas. In Zgornja Nova vas there are the local pub where you can leave the car. From there go to the house No.7 and dawnward by macadam path. The wooden sign board direct you to the Rimski Kamnolom (Roman stone-pit). After short descent you camr to the stream of Bistrica. Go by wooden foot bridge on the right bank and upward the stream. On the opposit bank there is the roman stone-pit, where the romans was cut the stone for the grave stones and houses around all the romans provinces. To aproach the first waterfall go upward by right bank till the sign board for waterfall (Šum). From here go further by path beside stream. After 30 minutes there is the second waterfall. The third one is 5 minutes further ahead. And the fourth is another 5 minutes ahead. From there go further till you came to old mill. There you must turn to the right path and upward till asphalt road. Turn right and by asphalt road there is some 30 minutes toward Zgornja Nova vas where you were leave the car.)

Bistriški šum (Foto: Boris)

Drugi slap (Foto: Žare)

Tretji slap, spodnji del (Foto: Žare)

Četrti slap (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)