Slap pod Goličico

(Waterfall under Goličica Mt.)

OPIS (Description)

Slap je najbolje viden kar od daleč, čeprav priti do njegovega vznožja tudi ni kak prav poseben napor (najbolje, da jo "vsekamo" kar naravnost in počez dolinice!). Namreč, če se mu le preveč približamo, potem zlahka spregledamo gornje dele slapu, ki se vijejo strmo navzgor v steno. Slap naj ne bi bil stalen, toda ker smo ga obiskali vročega julija in je imel dovolj vode, bi kar pošteno oporekali tej trditvi. Očitno dobiva dovolj vode iz višjeležečih snežišč, v dobro pa mu gre tudi južna lega pobočja, kamor sonce ne sije prav dolgo čez dan. Slap pod Goličico ima veliko stopenj in je približno visok 70 metrov. Voda se cikcakasto podaja v globino in končno izgine nekje v meliščnem pobočju.

(The waterfall has height of approx. 70 meters.)

DOSTOP (Access)

Po vršiški cesti se vzpnemo do Koče na Gozdu in na parkirišču lahko pustimo vozilo. Potem pri Domu prečimo cesto, sledimo Hanzovi poti in se spustimo v bližnjo dolinico Pišnice ter spremljamo njen levi breg. Kmalu zagledamo ostenje Goličice, kjer se nahaja slap.

(Go by the road over the Vršič mountain pass. At the mountain house Koča na Gozdu there is the parking lot where you can leave the car. Go further by road and shortly after you leave the road and go left downward toward Pišnica river. At the Pišnica you can see the waterfall.)

Slap pod Goličico (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)