Izvir Save Dolinke

(Spring of Sava Dolinka)

OPIS (Description)

Med Ratečami in Podkorenom je veliko močvirno področje, ki ga z vodo napajajo izviri Save Dolinke. Izviri imajo značilno zeleno barvo, po katerih je celotno področje dobilo ime - Zelenci. Močvirje je še zadnji ostanek nekdanjega ledenodobnega jezera. Zelenci so turistično urejeni, izdelana so široka kolišča ter ogledni stolp, zanimivosti pa so popisane na informativnih tablah.

(Water spring in a small swamplike lake which is odd green color, from there it have be named Zelenci (Greens).)

DOSTOP (Access)

Najlažje je Zelencem dostopati z magistralke iz rateške smeri, kjer po kakem kilometru in pol od Rateč zavijemo v desno na večje parkirišče, od koder začnemo pot.

(From main road Rateče - Kranjska Gora, after approx. 1 kilometer from Rateče turn right on parking lot. From there go by marked path toward spring.)

Širše področje izvirov (Foto: Boris)

Značilna zelena barva izvirov (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)