Izvir Retje

(Spring Retje)

OPIS (Description)

Krenemo kar naravnost preko mostiča in ob potoku Lož'ca naprej, pravzaprav proti toku. Po kakih 150 metrih najdemo večji tolmun, kjer se voda prvič zgledno nabere, saj do takrat mezi po relativno ozki strugi, vijugajoč malo levo, malo desno. Sledimo dalje še kakih 250 metrov in pridemo do večjega mokrišča, ki velja za izvir Retje (po Atlasu Slovenije). Ne pozabimo, da to ni kraški ali pa alpski svet, kjer voda bruha iz luknje v tleh ali steni. Nahajamo se na napol osušenem močvirju - vsa voda je pod našimi nogami, širom naokrog. Če se malce umirimo in utišamo, takoj opazimo eno vrsto prebivalcev prebogatega habitata Ljubljanskega Barja - ptice. Za časa našega kratkega obiska, sredi meseca marca, smo poleg vseprisotnih vran, takoj opazili dve mali beli čaplji.

(Straight forward through the bridge and up the stream Lož'ca, in fact, against the current. After some 150 meters greater pool is found where the water is collected exemplary first time since it triclkles in a relatively narrow channel, winding a little left, a little right. Follow further still some 250 meters and there's a greater wetlands with spring Retje (after Atlas of Slovenia). Let us not forget that this is not the Karst or the Alpine world, where the water spits from holes in the ground or on a rock wall. We are located in the semi-dried swamp - all the water is under our feet, around the around. If you calm down and quiet a bit as soon we see signs of dwellers of Barje's habitat - birds. For the short time of our visit in the middle of March, among so ubiquitous crows, we immediately noticed two small white herons.)

DOSTOP (Access)

Z magistralne ceste Ljubljana-Ig zavijete desno za zaselek Iška Loka. Takoj na vstopu in označevalni tabli za zaselek je tudi tabla z napisom Potok Lož'ca.

(The main road Ljubljana-Ig turn right after the hamlet Iška Loka. Immediately on entering and marking plates for the hamlet is also board with the inscription Potok Lož'ca.)

Tolmun (Foto: Boris)

Izvir Retje (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)