Slapovi v soteski Kadice

(Waterfalls in Kadice ravine)

OPIS (Description)

Takoj po spustu v kanjon naletimo najprej na skočnik v dveh stopnjah, višine 4 metre. Malce naprej po poti naletimo na desni pritok: krenemo na desno po stopničkah navzdol, prečimo glavni tok in se nahajamo na sredi med dvema slapovoma: z leve imamo slap Mateče vode, visok 5 metrov, ki se nahaja na glavnem toku, z desne pa imamo slap Lopata, visok 10 metrov v dveh stopnjah (nad njim pa se nahaja še drsnik ter še en 5 metrski slap), ki se nahaja na omenjenem desnem pritoku. Do slapu Mateče vode se lahko spustimo pod slapom Lopata s pomočjo vrvi po drčnem bregu. Do plitvih kadic (v kamen s pomočjo vode izdolbenih), po katerih je soteska poimenovana, se je treba najprej spustiti nekaj nizdol ob glavnem toku in se po strugi vrniti nazaj in navzgor - slapišče s kadicami je visoko kakih 5 metrov.

(There are at least five waterfalls in the Kadice ravine. The first one has height of 4 meters in two stages. The second one has height of 5 meters. The third has height of 10 meters in two stages and above there is 5 meters high waterfall. In the end there is the 5 meters high stream with multiple stages. Water flow over the hollows in a stone like a pots.)

DOSTOP (Access)

S ceste Ljubljana - Ribnica zavijemo za Sodražico. Peljemo se po dolini Bistrice in prevozimo Sodražico, Kožarje, Potok, Žimarice in Mlako vse dokler se cesta začne vzpenjati in pridemo na vrh klanca, kjer cesta prebije hrib ne naletimo na levi strani ceste na večje počivališče. Pod počivališčem je struga potoka do katere vodi označena planinska pot, slapovi pa se nahajajo ob tej poti.

(From main road Ljubljana - Ribnica turn right toward Sodražica. Go through Sodražica toward Bloke plateau. There is a small hamlet Mlake. Go through Mlake. The road begin to raise. Almost at the top of the slope there is the macadam parking lot on the left side of the road. From there go downward and along the stream by the marked path. The waterfalls are located on the both streams. The fifth waterfall are laying just after the confluence of the both streams.)

Prvi slap ob poti (Foto: Žare)

Slap Mateča voda (Foto: Boris)

Slap Lopata (Foto: Boris)

Slapišče Kadice (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)