Slapovi na Klavžarici

Waterfalls on Klavžarica

OPIS (Description)

Pravzaprav bi bilo bolje kot o slapovih na Klavžarici govoriti o "sistemu slapov". Namreč, slapovi si sledijo tako, da ima človek včasih težavo razločiti dva različna slapova med seboj. Slapovi se začnejo že nekaj pod kmetijo Reven, kjer njihovo višino merimo od 3 do 7 metrov, dostop do njih pa je poljuben (spustiti se je pač treba po levem bregu Klavžarice, kjer je to najprimerneje). Slapovi si sledijo tesno eden za drugim skoraj do klavž, ki so bile zgrajene še pod Napoleonovim cesarstvom, leta 1813. V nadaljevanju poti najdemo še nekaj majhnih slapov od katerih je zelo zanimiv pol-drsnik-pol-prosto-padajoči slap, višine 5 metrov in še večje, pravzaprav dolgo slapišče, ki ga tvorijo 4 slapovi, skupne višine 25 metrov. Čisto na koncu grape je najvišji klavški slap, imenovan Supad: 40 metrov visok, padajoč po debelem sloju lehnjaka v tolmun iz katerega se nadaljuje še ena stopnja, visoka 5 metrov.

(Actually there is a system of waterfalls. Waterfalls are follow each other in a such manner, that sometimes is difficult to separate it of each other. The first waterfalls are located under the farm house Reven. Their hight is 3 - 7 meters. Access to this waterfall is easy at irst sight. Just descent to the Klavžarica river, but be carefull because of slippery terain. The best way to see waterfalls is to go along left bank till old dam named Klavže. That dam was built in 1813 under the Napoleon's imperium. From the dam follow the riverbed from the right bank and soon there is an interesting 5 meters high waterfall, half slider half plunger. Further there is a system of 4 waterfalls with altogether height of 25 meters. And finally in the end of the gorge there is a 40 meters high waterfall, named Supad, which water falls and slide over the tufa into the pool from which water falls another 5 meters deep.)

DOSTOP (Access)

V Spodnji Idriji se usmerimo proti Dolenji Trebuši. Približno 5 kilometrov od Spodnje Idrije je v Srednji Kanomlji na levi strani ceste odcep za Vojsko (ozka asfaltirana cesta). Gremo po cesti naprej, okoli ovinka, zapustimo asfalt in se pri prvem odcepu (cesta naredi oster ovinek v desno) usmerimo levo na lokalno dovozno pot, ki nas pripelje do kmetije Reven. Od tu dalje sledimo gozdno cesto do prvega odcepa na ovinku (s krmiščem za divjad) in sledimo Klavžarici. Po 30 minutah pridemo do klavž. Naprej gremo po desnem bregu potoka in pridemo do vznožja slapu.

(In Spodnja Idrija direct to Dolenja Trebuša. After approx. 5 kilometers from Spodnja Idrija (in Srednja Kanomlja) turn left to Vojsko. When road turns right (sharp turn) there is left turn on macadam road. Follow macadam till you come to farm house Reven and further. When you come to the sharp turn (feeding station for deers) just follow the Klavžarica river. After approx. 30 minutes you'll come to the dam (Klavže). Further go along left bank till the waterfalls.)

Slap Tri stopnice (Foto: Žare)

Slapišče Pogačice (Foto: Boris)

Slap Krona (Foto: Boris)

Slap Pol-na-pol (Foto: Žare)

Srednji in spodnji del slapišča pod slapom Supad (Foto: Žare)

Zgornji in srednji del slapišča pod slapom Supad (Foto: Boris)

Slap Supad (Foto: Boris)

Slapišče Čez drn in strn, nad slapom Supad (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)