Slapišče v Klomi

(Stream with waterfalls in Kloma)

OPIS (Description)

Vseskozi sledimo desnemu bregu nad sotesko in se po potrebi spuščamo na njen rob oziroma navzdol do vode. Pri vodnem zajetju najdemo prvi slap, pravzaprav slapišče skupne višine 5 do 6 metrov. Nad njim je le malce višje naslednji, 10 metrski slap, do katerega prečimo manjše melišče in se spustimo podenj. Slap ima široko hrbtišče, sestavljen pa je iz dveh stopenj. Nad njim sta daljše slapišče, visoko kakih 20 do 25 metrov in slap, visok od 10 do 15 metrov. Ponovno se dvignemo po cikcakasti poti na desnem bregu vse do pod samo strmo steno in se ob njenem vznožju prebijemo nekako do srede preko 100 metrov visokega slapišča, v katerem izstopa v osrednjem delu 20 metrski slap, ki teče okrog večjega balvana, nad njim pa z leve 10 metrski slap na istem potoku ter z desne 10 do 15 metrski slap Klominega pritoka. Naprej je pot nemogoča, saj se znajdemo med previsnimi in visokimi stenami soteske Kloma. Potok izvira še kakih 600 metrov višje in najbrž je tudi zgoraj še slapov, saj je naklon slapišča izredno strm. Slapišče se nahaja v skalni zajedi, ki je že od daleč vidna iz Trente, skoraj od njegovega vrha pa do dna pa najdemo same slapove.

(In Kloma ravine there is actually one giant stream with waterfalls. Its height is more then 200 meters. We will present you some waterfalls within. In lower part there is one 5-6 meters high waterfall (picture No. 1). Further up there is one 10 meters high (picture No. 2) and one 20-25 meters high waterfall (picture No. 3). In the top of possible aproach there are two more waterfalls. One is 10 meters high waterfall (picture No. 4) and a waterfall on left affluent with height of 10-15 meters (picture No. 5).)

DOSTOP (Access)

Z vršiške ceste se takoj (!) pri odcepu za dolino Zadnjice usmerimo na desno in navzdol do potoka Krajcarice, gremo čez brv in se potem na levo od domačije po ograjeni poti med pašniki dvignemo do vhoda v sotesko.

(In main road Vršič - Bovec there is the turn No.50 toward Zadnnjica. Exactly on turn go downward toward Krajcarica brook and pass the brook by little bridge. On the other side of the brook go left by path and upward between pastures. Then just follow the path on the left bank of the Kloma ravine.)

Spodnji slap (Foto: Boris)

Slapišče (Foto: Žare)

Slapišče (Foto: Žare)

Slapišče (Foto: Žare)

Levo del slapišča, desno slap na pritoku (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)