Slap Kotel

(Kotel waterfall)

OPIS (Description)

Vznožje slapu je par deset metrov od ceste, na levi strani. Višina slapa je okrog 30 metrov. Ob levi strani slapa se je možno povzpeti do vrha slapišča. Pobočje je zmerno nagnjeno in pod vrhom razširjeno, tako da voda lagodno polzi in pušča lehnjakove obloge, na pobočju samem in na vršnem delu pa se oblikujejo značilne kadice, kjer se zadržuje voda.

(Foot of the waterfall is a few tens of meters from the road on the left side. Height of the waterfall is about 30 meters. On the left side of the waterfall, it is possible to climb to the top of the waterfall. The slope is moderately inclined and extended below the top, allowing the water to leisurely worms and leaves tufa deposits, the slope of the ground and in the top part is the form characteristic "kadice" (kah-dih-tseh, Slovene term, meaning small bathtubs), where it holds water.)

DOSTOP (Access)

Z magistralne ceste Rakitna - Cerknica (asfalt) v vasi Župeno zavijete levo na makadam proti Svetem Vidu. Tik pred vasjo se pride na asfalt. V Svetem Vidu spet levo proti vasi Zala. 200 do 300 metrov za Zalo je tabla, ki kaže levo na solidno, a slabšo makadamsko cesto. Po njej navzdol dobre 2 do 2,5 kilometra - na desnem ostrem ovinku tik pred mostom je možno pustiti avto.

(From the main road Rakitna - Cerknica (asphalt) in the village Župeno turn left to the macadam towards village of Sveti Vid. In Sveti Vid turn left again towards the village of Zala. 200 to 300 meters after Zala there's is a sign to a solid gravel road. After there go another 2 to 2,5 kilometers - at a sharp bend on the right just before the bridge you can park the car and leave for the waterfall.)

Besedilo: Stane Jelačin

Spodnji del slapišča (Foto: Stane Jelačin)

Vršni del z desne (Foto: Stane Jelačin)

Vršni del z leve (Foto: Stane Jelačin)

Kadica (Foto: Stane Jelačin)


Prejšnja stran (Previous page)