Krhlikarjev slap

(Krhlikar's waterfall)

OPIS (Description)

Potok, ki ima večino leta pretok, teče skozi ozko skalno zajedo, kamor sonce zlepa ne posije in ustvari v spodnjem delu slapišče, ki se pod cesto izteče v Savo. Na svoji poti naredi 7 do 8 metrov visok slap, ki smo ga poimenovali po bližnji kmetiji.

(There is the 7-8 meters high waterfall directly at the edge of the road.)

DOSTOP (Access)

Na cesti Ljubljana - Zidani most se pred Zagorjem tik ob cesti nahaja slap. Pozorni postanemo po odcepu za Konjšico, potem sledita dva cestna predora in takoj po drugem predoru je na desni soteska, na levi strani cestišča pa je manjši odstavni prostor za vozila.

(Waterfall is located on right side of the main road Ljubljana - Zidani Most. First there is the turning for Konjšica. Then there are two road tunnels. Emmidiately after second tunnel there is the gorge on the right side of the road. You can park the car on the left side of the road a little further.)

Krhlikarjev slap (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)