Lojščiški slap

(Waterfall Lojščica)

OPIS (Description)

Slap na potoku Lojščica je drsnik: voda najprej pripolzi v naklonu 75 stopinj po zglajenem koritu in se v nekako v zgornji polovici prekucne v slap, ki polni globji tolmun. Lojščiški slap je visok 5 metrov, do njega potrebujemo 20 minut zmerne hoje.

(This waterfall is what we call a slider. Water slides on 75° decline and after 2 - 3 meters fall free in a pool. Its height is about 5 meters.)

DOSTOP (Access)

Po magistralni cesti Nova Gorica - Tolmin se pripeljemo do zaselka Čiginj. Malo naprej od krajevne gostilne, pri trgovini sredi kraja, se dvigne pot (betonske stopnice). Po klancu gremo in hitro pridemo do zadnje hiše, kjer zavijemo desno strmo navzgor po gozdni poti (lahko sicer zavijemo še levo navzdol do zapuščene hiše in si izza nje ogledamo še slapič). Naprej se držimo levega brega potoka, pri prvem mostiču prečkamo na desni breg, se pri drugem mostiču vrnemo na levi breg in potem po razmeroma strmi in deloma težje prehodni poti vse do slapu.

(In the center of Čiginj (main road Nova Gorica - Tolmin) is a local pub and shop. From there, go over the concrete stairs and up to road. At the last house turn right. At the bridge overstep the creek to the right bank. At the second bridge return to the left bank and then over steep slope to the waterfall (cca 20 min).)

Lojščiški slap (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)