Maharjev slap

(Waterfall of Mahar)

OPIS (Description)

Takoj za obeležjem je Maharjev slap višine 10 metrov v večih stopnjah. Nad njim je še kakšnih 6 metrov visoko slapišče.

(There is one 10 meters high waterfall and 6 meters high stream.)

DOSTOP (Access)

Gremo po cesti Gorenja vas - Žiri. Približno 1,7 km od križišča Cerkno - Žiri v smeri proti Žirem je na levi strani ceste obeležje NOB.

(Go by main road Gorenja vas - Žiri. Aprox. 1,7 kilometers from crossroads Cerkno - Žiri (towards Žiri) there is the 2. world war monument on the left side of the road. The waterfall is just behind the monument.)

Maharjev slap (Foto: Žare)

Zgornje slapišče (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)