Slapova na Mangrtskem potoku

(Waterfalls on Mangrtski potok)

OPIS (Description)

To je eden najlažjih pristopov v vsej naši "karieri" zalezovalcev slapov (waterfall hunting), saj sta slapova vidna kar s ceste Bovec - Predel: prvi je v nivoju ceste in začasnega mostu čez Mangrtski potok (slika 1), drugi pa je pod cesto oziroma pod mostom (sliki 2 in 3). Mangrtski potok v gornjem toku nima izrazitejših višinskih stopenj, ki bi bile primerne za nastanek slapov. Le-te se pojavijo šele tik preden vteče v nasproti tekočo Predelico (Predelnico), toda tam nadoknadi vse zamujeno. Zaradi potresov, deževja in plazov je struga polna velikih skal, mimo katerih se voda s težavo prebija oziroma za to porabi precej več sile, kar se na koncu sešteje v moči obeh slapov, ko voda res z veliko hitrostjo odhrumi po svoji poti naprej in navzdol v dolino. Zgornji slap sicer nima imena, je pa vseeno visok 6 do 7 metrov. Spodnji slap, tisti pod mostom, se imenuje Slap v Mlinču in je visok kakih 50 metrov, s tem, da se še vedno prepiramo, ali gre za en ali dva slapova. Namreč, vmes (po 11 metrih) naj bi bila stopnja s tolmuni, po nekaterih trditvah ravno dovolj velikimi, da naj bi šlo za dva slapova. Dokler ne bo razprava končana, pa drži podatek, da gre za enovit slap.

(There are two waterfalls: one 6-7 meters high (picture 1) up the bridge across Mangrtski potok and one 50 meters high bellow the bridge (pictures 2 and 3). Both can be seen from the road.)

DOSTOP (Access)

Do slapov najlažje dostopamo s ceste Bovec - prelaz Predel, kjer se nahaja odcep na Mangrtsko sedlo in je manjše parkirišče.

(Waterfalls are situated along the road from Bovec to border pass Predel, near road turning to Mangrtsko sedlo. A small parking lot is available nearby.)

Zgornji slap (Foto: Žare)

Spodnji slap, zgornji del (Foto: Žare)

Spodnji slap, spodnji del (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)