Mokrišče na Sopoti

(Wetlands on Sopota)

OPIS (Description)

Mokrišče je ravnica v dolini ob reki Sopoti, kjer je struga umetno zajezena, na njem pa se dogajajo številni biološki procesi, ki ohranjajo in bogatijo floro in favno. Širše območje je znano po celi vrsti zaščitenih rastlin in vrst, ki rastejo samo na določenem območju (opojno zlatico, dišeči volčin, kranjski šebenik, božji drevc, vse tri lilije, tiso, širokolistno lobodiko, ruj, črni bor).

(In the valley of the river Sopota plain wetlands is made by artificial channel dam. A number of biological processes that maintain and enrich the flora and fauna are undergoing. Large area is known for its wide range of protected plant species and species that grow only in a certain area.)

DOSTOP (Access)

Na cesti Ljubljana - Zidani most zavijemo pri Zagorju na odcep za Podkum. V Podkumu se na razpotju usmerimo po cesti navzdol (ne navzgor!) in nato do odcepa na cesto, ki pripelje iz Radeč v smeri Šmartnega pri Litiji. Po 5,4 kilometrih smo pri mokrišču, ki je na naši levi strani.

(From main road Ljubljana - Zidani Most at the Zagorje turn right towards Podkum. In Podkum turn downwards on first crossroads, then turn right on next crossroads towards Šmartno pri Litiji. After 5,4 kilometers there's wetlands on left side.)

Mokrišče, pogled vzhod-zahod (Foto: Boris)

Mokrišče, pogled zahod-vzhod (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)