Mošeniški slap

(Mošenik waterfall)

OPIS (Description)

Potok je ozek, nič kaj prida vodnat (milorečeno) skozi celo leto, kljub temu pa na strmem pobočju ob svojem lenem drsenju naredi obilo lehnjaka, ki je tako zelo značilen. Višina slapu je kakih 18-20 metrov. Nad slapom oziroma drsnikom ni nič zanimivega, nižje spodaj pa se potok mimo zaselka Mošenik malce vijugavo in mirno izteče v Savo.

(The stream is narrow, nothing much of a water throughout the year, however, on a steep slope at its lazy slip makes plenty of travertine, which is very characteristic. The height of waterfall is about 18-20 meters. Above the waterfall or slider is not anything interesting, but lower below the stream passes the little hamlet Mošenik meandering and peacefuly ends it's journey of life into the Sava river.)

DOSTOP (Access)

Po glavni cesti Litija-Zagorje se nekaj po Spodnjem Logu na levo odcepi cesta za naselje Sava. Čez pokriti most prečimo reko Savo in nato usmerimo takoj desno in ob progi nadaljujemo po ozki cesti do železniškega podvoza pri zaselku Mošenik in še naprej po isti cesti približno kak kilometer, dokler ne pridemo do slapu.

(On the main road Litija-Zagorje after Spodnji Log road branches off to the left for the village Sava. Cross a Sava River via a covered bridge and then immediately turn right and continue along the narrow road to the railway underpass at Mošenik village and continue along the same road about a kilometer until you reach the waterfall.)

Mošeniški slap (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)