Slap na pritoku Nikove

Waterfall on an affluent of a stream of Nikova

OPIS (Description)

Voda priteka v manjšem slapiču na zgornjo kamnito polico, se pomika naprej v blagem naklonu in končno spolzi navzdol po ozkem, izdolbenem koritu. Slap je drsnik, visok je 8 metrov, stalen dotok vode omogoča nanose lehnjaka.

(This waterfall is a slider. Water slides from height of 8 meters and falls over tufa rock.)

DOSTOP (Access)

Slap se nahaja tik ob lokalni cesti Idrija - Vojsko, približno 3 kilometre od Idrije.

(Waterfall is located beside left side of the main road Idrija - Vojsko aprox. 3 kilometers from Idrija.)

Slap na pritoku Nikove (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)