Počerenski slap

(Waterfall Počerenski)

OPIS (Description)

Bližino slapu prepoznamo po starem opuščenem mlinu, izdelanem povečini iz neometane opeke. Moramo priznati, da česa podobnega Počerenskemu slapu še nismo videli! Voda priteče na plano skozi predor pod pečino in se po dveh stopnjah izlije v širok in plitev tolmun. Slap na slikoviti rečici Gračnici je visok 4 do 5 metrov. Nadvse primerno za družinski izlet!

(The waterfall has height of 4-5 meters in two stages. But the main attraction of this waterfall is that the water flow through the stone tunnel, although we don't know why the water choose this way.)

DOSTOP (Access)

V Rimskih toplicah zavijemo za kraj Globoko in se po dolini rečice Gračnice peljemo skozi Jurklošter (po Jurkloštru je cesta makadamska) mimo samostana Sv. Mavricija, skozi zaselek Marof in še kakih 1.200 metrov naprej, vse do kapelice ob cesti, kjer se peš odpravimo navzdol do vode in potem še kakih 50 metrov protitočno vse do slapu.

(In Rimske toplice turn toward Globoko. Along river Gračnica go through Jurklošter. There is the monastery of St. Mauricius. After Jurklošter the road became macadam. 2,5 kilometers from Jurklošter there is the hamlet named Marof. Approx. 1,2 kilometer from Marof ther is the small chappel beside the road. Here you can leave the car. Descent toward river Gračnica and go 50 meters upstream and there is the waterfall.)

Počerenski slap (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)