Slapovi pod Cmirom

(Pod Cmirom waterfalls)

OPIS (Description)

Izpod severne stene Cmira v dolino Vrat teče izrazita in divja grapa, ki pa jo s poti proti Triglavu in njegovim "vazalom" težko opazimo. Slišimo le šumenje vode, ki zlasti navdušencem nad slapovi pritegne pozornost. Iz izteka grape, kamor se prebijemo skozi gozd, takoj uzremo dva slapova, divjost grape in njen naklon pa nam da slutiti, da jih je višje še več. Pri spomeniku prečimo običajno suho strugo Triglavske Bistrice tam, kjer se prične Tominškova pot proti Triglavu. Na nasprotnem bregu krenemo levo. Kar brez poti se vzpenjamo skozi gozd in se držimo levo, našpičimo ušesa, dokler ne zaslišimo šumenja vode, po katerem se orientiramo. V nekaj minutah pridemo do izteka grape. Zlahka se vzpnemo pod spodnji, blizu 10 metrov visok slap. Ko stojimo pri tolmunu, pod pramenom slapu opazimo dobro kamuflirano vodno zajetje. Naslednje presenečenje so skobe in jeklenice, s pomočjo katerih se izpostavljeno prebijemo k drugemu slapu, ki je visok kakih 6 metrov. Nad njim grapa zavije ostro levo in nobenega dvoma ni, da so višje še drugi slapovi. Nadaljevanje raziskovanja sledi.

(Beneath the north side of Cmir runs wild ravine, which is hard to see from the mountain path to Triglav and its "mountain vassals". Only a murmur of water is heard, which attracts attention especially of waterfalls' fans. From the end of ravine, which penetrate the forest, soon two waterfalls are seen, and from ravines pitch and its surrounning wilderness is suggested that furthermore there are even some more waterfalls. At the Partisan memorial cross normally dry riverbed of Triglavska Bistrica where Tominškova pot to Triglav starts. On the opposite bank turn left. Through the forest upwards and keeping left, then rise your ears until the sounds of water is heard, for orientation. In a few minutes there's the end of ravine. You can easily ascend to the lower, near the 10 meter high waterfall. When standing in a pool under the waterfall jet, a good camouflaged water scoop is seen. The next surprise are mounted clamps and steel wires, by which you can climb this slightly exposed part to second, upper waterfall, which is about 6 meters high. Above it ravine turns sharp left and there is no doubt that the higher up are other waterfalls too. Continued research follows.)

DOSTOP (Access)

Izhodišče je Aljažev dom v Vratih, od koder se sprehodimo do velikanskega klina, spomenika partizanom gornikom, od koder imamo Steno kot na dlani.

(The starting point is Aljažev dom in Vrata valley (near Mojstrana hamlet), then walk up to a giant wedge, monument to Partisan' climbers, and from where a great Cmir wall is at the palm of your hand and a "magical mistery tour" to waterfalls starts.)

Besedilo: Tomaž Branc

Prvi slap (Foto: Tomaž Branc)

Drugi slap (Foto: Tomaž Branc)


Prejšnja stran (Previous page)