Slapovi na Poljančici

(Waterfalls on Poljančica)

OPIS (Description)

Potok Poljančica ali Poljanšček, ki se pri mlinu izliva v Bačo, ima kar nekaj izvirov in pritokov. Na levem pritoku, v bližini zaselka Hum, najdemo v zgornjem toku nad cesto slap, ki je tridelen, visok 15 metrov. Pod cesto jih je še nekaj, ki pa jih bomo obiskali prihodnjič, bolj pa se bomo posvetili tudi ostalim pritokom.

(This waterfall has three stages. Its alltogether height is 15 meters. Some more waterfalls beneath the road and on other affluents.)

DOSTOP (Access)

Za slapove se v Tolminu usmerimo proti Poljubinju, kjer nadaljujejmo skozi naselje po prednostni cesti proti Ljubinju. Približno 2 kilometra od Ljubinja je z leve strani ceste peskokop, od koder je le slabih 20 metrov do slapov.

(To aproach waterfalls turn to Poljubinj at Tolmin. Through Poljubinj towards Ljubinj and further to Hum. Approx. 2 kilometers from Ljubinj there is a stone-pit on the left side of the road, from which is approx. 20 meters to waterfalls.)

Slap na Poljančici, spodnji del (Foto: Žare)

Slap na Poljančici, zgornji del (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)