Presušniški slap

(Waterfall Presušnik)

OPIS (Description)

Blizu stičišča cest takoj najdemo potko, ki nas vodi vseskozi ob strugi Presušnika. Najprej prečimo ograjen mostič (z malce telovadbe mimo ograje) in dalje hodimo po dolinici, stisnjeni med Belo pečjo in Javorji. Po pol ure zmernega hoda najdemo na desnem pritoku (ali izviru; potok ima dva izvira) Presušnika dvostopenjski, 12 metrov visok slap s tolmunom, malce ograjen z borovci. Pot nadaljujemo ob vodi, kjer je pač primerno (do slapov sicer vodi deloma s strugo in hudournim kamenjem prekinjena a dovolj dobro uhojena pot) in v zatrepu dolinice pridemo še do enega dvostopenjskega, 20 metrov visokega slapu z vmesnim tolmunom - Presušniškega slapu.

(There are actually two waterfalls in Presušnik brook. The first one is 12 meters high in two stages and it's located at the right affluent of Presušnik brook. The second one is 20 meters high also two staged waterfall named Presušniški slap (waterfall Presušnik).)

DOSTOP (Access)

Z magistralne ceste Jesenice - Rateče zavijemo pri prvem odcepu v Dovje, gremo 650 metrov naravnost in nato zavijemo desno. Nato nadaljujemo naravnost in se držimo makadamske ceste še 4,4 kilometra dokler ne pridemo do križišča dveh makadamskih cest, v bližini pa je vidna struga potoka Presušnik.

(From main road Jesenice - Rateče turn right towards Dovje (first turn to Dovje). After 650 meters turn right. Then go straight through macadam road and after 4,4 kilometers there is the crossroad. Just few meters away there is the Presušnik brook. Follow the path along the riverbed. After approx. 30 minutes there is the first waterfall on the affluent of the brook. To the second waterfall go further along the brook and after 15-20 minutes there is the waterfall.)

Slap na desnem pritoku (Foto: Žare)

Presušniški slap, od daleč (Foto: Boris)

Presušniški slap, od blizu (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)