Slap Rečica

(Waterfall Rečica)

OPIS (Description)

Slap se nahaja, skrit med smreke, stisnjen v konec grape. Voda potoka Rečica najprej prepolzi manjšo stopnjo in naprej zdrseva po višini 8 metrov. Voda vseskozi teče po z mahom obrasli strugi in se spusti nižje v dolino v podobi živahnega a neizrazitega potoka.

(Waterfall is located in the end of gulch hiden between pine trees. Waterfall is a two-stages slider. Its height is 8 meters.)

DOSTOP (Access)

Z magistralne ceste Kranj - Jesenice zavijemo pri Žirovnici najprej za Završnico, pri odcepu pa še za Valvazorjev dom. Po približno 900 metrih, malo višje od mesta, kjer se zlijeta Rečica in njen neznani pritok, zapustimo cesto na začetku dolgega desnega ovinka in sledimo strugi potoka. Po 5 minutah pridemo od ceste po levem bregu potoka do slapu.

(In Žirovnica go in direction Završnica and then turn left to Valavasorjev dom. After approx. 900 meters there is the stream Rečica, flowing from the left side of the road. Just follow the stream along the left bank and after 5 - 10 minutes you'll come to the waterfall.)

Slap Rečica (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)