Slapovi v soteski Ribnika

(Waterfalls of Ribnik gorge)

OPIS (Description)

Vhod v sotesko prepoznamo po manjšem mostiču in poslopju vrh kratkega klanca. Po 10 minutah hoje, najprej po desnem bregu nato sledi prečenje potoka in po levem bregu naprej po poti, ki se stalno vzpenja, pridemo do večjega skočnika, visokega 2 metra, ki pada v dveh pramenih. Med hojo po vseskozi senčnati soteski še nekajkrat zamenjamo bregove in naposled pridemo po pol ure do sotočja z levimpritokom, na katerem se nahaja nekaj lehnjakovih slapov, posameznih višin do 10 metrov. Na samem sotočju so lehnjakovi skočniki, višine 3 metre. Če pot nadaljujemo do konca soteske, v zatrepu najdemoše neizrazito a precej dolgo slapišče.

(On the Ribnik stream there are not much waterfalls. There is the jumper on the begining of the gorge (picture 1). And in the end of the gorge there is also one long stream with jumpers. The main atraction are the Tufa waterfalls on the left affluent of Ribnik stream. There are some tufa waterfalls with height up to 10 meters (picture 2). At the confluence there are tufa jumper with height of 3 meters (picture 3).)

DOSTOP (Access)

Soteska Ribnika se nahaja približno 1,9 kilometra od odcepa za Trbovlje, na desni strani ceste Ljubljana - Zidani most.

(From main road Ljubljana - Zidani most, 1,9 kilometers from Trbovlje there is the Ribnik gorge at the right side of the road. There is a small concrete bridge and a small house upward the stream. Just follow the stream and after 10 minutes there is the first jumper. After 30 minutes there is the left affluent. And further ahead there is the long stream with waterfalls (all the time just follow the stream).)

Skočnik (Foto: Boris)

Slapovi na levem pritoku (Foto: Žare)

Lehnjakovi skočniki (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)