Slapišče Naprej v Soteski

(Stream with waterfalls Forward in Soteska)

OPIS (Description)

Slapišče, ki smo mu ime nadeli iz nenavadnih, vendar razumljivih razlogov, je približno enako visoko kot njegov bližnji sosed (35 metrov) s kraškim izvirom, vendar bistveno bolj zanimivo, saj ima le-ta v svojem zgornjem delu še čudovit slap, visok 15 metrov, trudno prislonjen ob skalno gmoto.

(Water runs in cascades and rapids. Overall lenght of a stream with warterfalls is some 35 meters. High up there is 15 meters high waterfall, leaning against the large rock.)

DOSTOP (Access)

Po magistralni cesti Bled - Bohinj pridemo do opuščene železniške postaje Soteska, kjer se v bližini nahaja odcep na gozdno cesto. Le malce naprej od odcepa preči Savo Bohinjko železniški most. Dalje preprosto sledimo gozdni cesti in po 10 minutah pridemo do odcepa za prvo grapo, kjer se nahaja slapišče kraškega izvira. Od tu naprej pa gremo samo še kakih 10 metrov naprej po poti in že smo pri drugi grapi ter vznožju drugega slapišča.

(There is an old train station Soteska at main road Bled - Bohinj. Not far away there is turning to macadam road, go under old train bridge. After 10 minutes there's first stream with waterfalls and a karst spring a the top - go just 10 meters forward and there's another stream with waterfalls with a beautiful and high waterfall at the top. Go left and up the slope. But, of course!)

Utrujeni slap (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)