Slapišče nad Štolnom

(Stream with waterfalls above Štoln)

OPIS (Description)

To je pravzaprav 300 metrov visoko slapišče, ki se nahaja nad opuščenim rudniškim jaškom ali rovom (odtod tudi ime štoln: jašek, rov), spodnji in zgornji del pa bi lahko imeli za samostojna slapova. Spodnji bi imel kakšnih 70, zgornji pa kakih 100 metrov. Zgornji del ima tudi ime Slap čez belo skalo.

(This is actually 300 meters high stream with waterfalls. The lower part and upper part are the autonomous waterfalls with height of 70 and 100 meters.)

DOSTOP (Access)

Slapišče je najbolje vidno s ceste v Logu pod Mangartom ali pa s parkirišča pri motelu Encijan. Možno pa je priti tudi pod sam slap, če le sledimo tabli, ki nas usmerja k slapu. Tabla se nahaja v bližini pokopališča v Logu in nas usmerja levo pod slap.

(Stream with waterfalls is best seen from the road through Log pod Mangrtom or from a parking lot near motel Encijan. If direction table is followed, one can get right under the waterfall. Table is positioned at the local cemetery in a village Log pod Mangrtom.)

Slapišče - srednji del (Foto: Žare)

Slapišče - spodnji del (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)