Slapovi Suhega grabna

(Suhi graben waterfalls)

OPIS (Description)

Suhi graben (na zemljevidih tudi Sušica) je desni pritok potoka Jerce, ki je levi in hkrati največji pritok Belce. Izvira globoko v južnem ostenju Kepe in v svojih nedrjih skriva najmanj 20 metrov visok slap, ki preko skalne stene pada v majhen tolmun sredi razmetanih tisočletnih balvanov. Kot predhodnik in glasnik mogočnega brata tik nad izlivom Suhega grabna v Jerco šumi tudi dvostopenjski spodnji slap, visok kakih 6 metrov. Nad velikim slapom je skoraj zagotovo še kakšen manjši, kot tudi v zgornjem delu (navidez) suhe struge, ki se dolini priključi pri slapu z naše desne strani - oziroma se nadaljuje v smeri našega prihoda.

(Suhi graben (on the maps also Sušica) is a right tributary stream of Jerca, which is left and also the largest tributary of Belca. Originates deep in the southern wall of Kepa Mt. and in his bosom lies at least 20 meters high waterfall, which falls over the rock wall in a small pool in the middle a thousand years old and scattered boulders. As a forerunner and messenger of mighty brethren just above the mouth of the dried Jerca, bellow noises the waterfall in the two-steps, about 6 meters tall. Over a large waterfall we're almost sure to be at least one more in the upper part of the (apparently) dry riverbed, which connects the valley with a waterfall on our right side and continue in the direction of arrival.)

DOSTOP (Access)

Kot pri dostopu k slapovom Bavharskega potoka dosežemo prodišče ob strugi Belce. Tam v smeri umetne pregrade na Belci poiščemo stezo, ki nas navkreber mimo partizanskega groba Bena Hrovata pripelje na rob, kjer zagledamo prepadno sotesko in zaslišimo šumenje vode. To je struga Jerce, do katere se - na enem mestu izpostavljeno - spustimo po poti, ki se takoj za grobom odcepi desno navzdol. Ko pridemo do struge, jo mahnemo kar po njej, preskakujoč s kamna na kamen, s skale na skalo, z brega na breg. Mimo dveh umetnih pregrad čez nekaj časa priskačemo na veliko prodišče. Na njegovem koncu (ali začetku) zagledamo sotesko Suhega grabna, ki se na tem mestu izliva v Jerco. Do spodnjega slapu priplezamo (ali bolje: se prikopljemo) po sipkem in skalnatem desnem bregu. Od slapu se nam pokaže prehod naprej, prav tako po desnem bregu, tik pod skalno steno po sipkem žlebu. Pripelje nas na rob, od koder zagledamo sijajno parabolo zgornjega velikega slapu. Še nekaj poskokov in prijemov po balvanih in - že smo pri samotnem možicu na ozkem skalnem robu, od koder imamo na slap najlepši pogled.

(As the the waterfalls of Bavharskega potok the stream is achieved along the bed of Belca. There, in the direction of the artificial barrier on Belca find the trail uphill past Ben Hrovat partisan grave, where steep canyon is seen and the noise of water is heard. This is a channel of Jerca: go down the path, which immediately turns right down (partčy exposed). Get to riverbed, after skipping from rock to rock, from the river bank to river bank. Pass two artificial barriers skip to the large gravel. At its end (or beginning) the dried gorge is seen, which here flows into Jerca. To the lower waterfall climb (or better: dig) by granular and rocky right bank. From the waterfall continue along the right bank: passage leads to the edge, from where brilliant parable of the upper large waterfall i seen. A few rises and skipping on buldertops and there's a narrow rocky edge from which is the best view of the greater waterfall.)

Besedilo: Tomaž Branc

Spodnji slap (Foto: Tomaž Branc)

Veliki slap (Foto: Tomaž Branc)


Prejšnja stran (Previous page)