Slap Šum

(Waterfall Šum)

OPIS (Description)

Do slapu Šum, ki se nahaja na potoku Nemiljšica, nas vodi deloma strma a venomer dobro varovana pot. Slap je skrit v kotanjo oblike visokega vrča, visok je 22 metrov in naredi globok tolmun. Zanimivo je kako obilno vodnati potok oblikuje slap: najprej padeta v zgornji tolmun dva curka, se združita in padeta skupaj v srednji tolmun od koder se voda v enem samem curku požene v tretji in najglobji padec, ki ustvari slap: pol ga teče močno curkoma na levo, pol pa se ga na desno razprši v trikotnik (močan pršec pozimi ustvari na desnem pobočju, pri izhodu iz vrčaste kotanje, zaledenelo zaveso).

(Cascading waterfall, 22 meters high.)

DOSTOP (Access)

Z magistralne ceste Ljubljana - Kranj se na drugem križišču po vstopu v Kranj, pri drugem mostu čez Savo, usmerimo za vas Besnica. Po nekaj kilometrih prispemo prek Spodnje v Zgornjo Besnico. Malo naprej je v zaselku Nova vas tik ob cesti tabla, ki nas usmeri proti slapu. Podatek na tabli, da je do slapu 15 minut, kar drži.

(From the main road Ljubljana - Kranj go to village Besnica at second cross- roads in Kranj, by second bridge. Few kilometres ahead, in small village Nova vas there's a info-table near road directing you to waterfall.)

Slap Šum, pozimi (Foto: Žare)

Slap Šum (Foto: Polona)


Prejšnja stran (Previous page)