Slap Šumik in Vernsko slapišče

(Waterfall Šumik and Stream with waterfalls of Verna)

OPIS (Description)

Področje Šumika je naravni rezervat, izredno obiskan predvsem ob koncu tedna, ko se številni izletniki iz bližnje okolice odločajo za sprehode v naravi Pohorja, za piknike ali zgolj za preprosto posedanje ob vodi. Namreč, prav v ožje področje Bajgota se steka nekaj potokov, ki dobivajo vodo iz bližjeležečih pohorskih močvirij. Do slapu Veliki Šumik nas pripeljejo oznake in lepo nadelana pot, le za kakih 15 do 20 minut jo je. Rečica Lobnica pada preko granitnih skladov, značinih za širše področje, v globino 25 metrov. Kakih 10 minut hoda naprej priteče v Lobnico z desne strani rečica Verna, ki na svojem poslednjem spustu ustvari 30 metrov visoko slapišče. Pot naprej preči potok s široko leseno brvjo in malce naprej po poti najdemo še tretji slap na naši poti: Mali Šumik, višine 10 metrov. Celo pot lahko uživamo, posebej v poletnem času, blagodejno senco ter mnogotere vodne in kamninske tvorbe.

(There are three waterfalls in and at Lobnica brook. The first one, named Veliki Šumik has height of 25 meters. The second one or Vernsko Slapišče has height of 30 meters (it is more stream with waterfalls than waterfall). The third one is named Mali Šumik and its height is 10 meters.

DOSTOP (Access)

Najlažje slapovom dostopamo z večje ravnine, imenovane Bajgot, do katere prispemo najhitreje po cesti od šport hotela Areh, po kateri le sledimo oznakam za Šumik (vmes pa se držimo smeri za Slovensko Bistrico).

(From Maribor go toward Pohorje mountain. On Pohorje go from Šport Hotel Areh toward Bajgot (just follow the signs for Šumik). On Bajgot there is big parking lot with sign board and benches. Just follow the signs for Šumik and after 15 to 20 minutes there is the waterfall of Veliki Šumik. Just 10 minutes further down by brook there is the right affluent named Verna. There is also the stream with waterfalls named Vernsko slapišče. Further down the path there is also the waterfall named Mali Šumik.

Veliki Šumik (Foto: Boris)

Vernsko slapišče (Foto: Žare)

Mali Šumik (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)