Slapišče v Vršnem grabnu

(Stream with waterfalls in Vršni graben)

OPIS (Description)

Vršni graben je zadnji desni pritok rečice Belce tik nad istoimensko vasjo. V mokrih obdobjih je slapišče, ki dosega 200 metrov višine, dobro vidno z glavne ceste, ob normalnem vodostaju ga lahko občudujemo z višje ležeče gozdne ceste, v sušnih časih pa lahko povsem presahne. Vršni graben zbira vode izpod Jurčkovega vrha in Bavh. Zaradi izredno strmega padca je ves graben v bistvu eno samo slapišče, ki se neposredno, pod gruščem in po njem, izteče v Belco. Sestavlja ga več slapov, ki drsijo po strmem spranem skalovju, se nekajkrat prekucnejo čez previse v obliki parabole, dokler voda nazadnje ne ugasne v grušču v dnu doline. V celoti ga lahko opazujemo od spodaj, približamo pa se mu po gozdni cesti. Voda nam iznad ceste pade v 10-metrskem navpičnem slapu praktično na glavo in se po cevi pod cesto nadaljuje v nov slap, ta potem v naslednjega in tako naprej. Nad cesto lahko opazimo še nekaj parabol slapov. Slapišče je pod gozdno cesto brez popolne soteskarske opreme neprehodno, podobno pa zaradi izredne izpostavljenosti, strmine in višine velja tudi za teren nad njo.

(eng)

DOSTOP (Access)

S ceste Jesenice - Kranjska gora kilometer za naseljem Belca zavijemo desno na gozdno cesto, ki pelje v dolino Belce. Peljemo se poldrugi kilometer, dokler ne pridemo do razdrtega skalovja, preko katerega se gozdna cesta nadaljuje skozi predor. Lahko parkiramo pred skalovjem ali pa pred predorom. Ob visokem vodostaju si celotno slapišče lahko ogledamo iz naselja Belca. Najbolje je neposredno pred mostom čez rečico Belco zaviti desno in se zapeljati do žage, kjer parkiramo. Slapišče je od tukaj vidno tudi ob nižjih vodostajih, le da je takrat precej manj "prepričljivo".

(eng)

Besedilo: Tomaž Branc

Najvišji slap (Foto: Tomaž Branc)

Slap nad gozdno cesto (Foto: Tomaž Branc)

Slap ob cesti (Foto: Tomaž Branc)

Slap pod gozno cesto (Foto: Tomaž Branc)


Prejšnja stran (Previous page)